Bakire Hikayeleri kategorisi, ç ook renkli oldu :) hikayesini oku.

ç ook renkli oldu :)

Selam Ben Aylin, Telefonda Seni Bosaltmamı İstersen Beni Arayabilirsin. Telefon Numaram :
00237 800 08 25
merhaba ben izmirden filiz sizlere karş ı komş um muratla yaptı ğ ı m unutulmaz sexi anlatmaya hatta yaş atmaya ç alı ş acağ ı m.yaş ı m 28 ç ok gü zel sayı lmam ama kadı nlı ğ ı mı kullanması nı iyi bilen biriyim.ş u an oturduğ umuz eve 2 ay kadar ö nce taş ı ndı k murat ı da ilk taş ı nı rken gö rdü m karş ı komş umuzdu. ilk gö rdü ğ ü mde bile ç ok etkilenmiş tim ama doğ al olarak birş ey yapamadı m ama kafama takmama yetti o gö rü ntü sü .taş ı ndı ktan sonra camı n ö nü ne geç ip onu gö rmeyi bekliyodum ama hiç karş ı laş amı yorduk bu beni daha ç ok tahrik ediyordu.bir gü n yine camı n ö nü nde dururken bi an pencerenin ö nü nden geç tiğ ini gö rdü m ç ok tuhaf ama sevinmiş tim onu gö rdü ğ ü me. ç ok geç meden boya yapmak iç in hazı rlandı ğ ı nı gö rü nce sevincim 2 ye katlanmı ş tı odadaki eş yaları ç ekmeye baş ladı ü zerinde askı lı bi body vardı odanı n iç inde bir oyana bir bu yana gidip duruyordu bir an gidip yardı m etmeyi dü ş ü ndü m ama yapamadı m biraz bekleyecektim izliyordum onu bi yandanda fanteziler geliş tiriyordum kendi kendime.aslı nda ö yle ç ok sexi gö rü nmü yordu ama ilk gö rdü ğ ü mdeki yemyeş il gö zleribeni deli etmeye yetmiş ti sanı rı m.birkaç saat sonra murat ı n ü zerinde boya damlaları oluş muş tu yorulmuş tu galiba kapı nı n ö nü ne ç ı ktı oturdu sigara yaktı yanı na gitmemek iç in zor tutuyordum kendimi biraz sonra iç eri girdi bende dayanamadı m artı k yanı na gidecektim kahve yapı p evine gittim zile bastı m zangı r zangı r titriyordum heyecandan kapı yı aç tı daha ö nce farketmediğ im kadar uzun boylu ve yemyeş ildi gö zleri.kekeleyip merhaba kolay gelsin dedim teş ekkü r etti kahveleri gö rü p ya aklı mı okudunuz ne kadar ihtiyacı m vardı bilemezsiniz dedi.ç ok sevinmiş tim iç eri girmek istermisin dedi onaylar gibi baş ı mı salladı m.2 tane sandalye getirdi hemen oturduk kahvelerimizi aldı k elimize.tanı ş ma faslı olacaktı ama ben iş iaceleye getirmek istiyordum ç ü nkü yanı yordum resmen.bu arada ben murat dedi bende biliyorum ismini hatta vü cudunu bile ezberledim sabahtan beri dedim ç ok ş aş ı rdı ğ ı nı belli etti yü zü ndeki ifade ben artı k nası l azdı ysam ç ok istiyorum seni diyiverdim muratı n yü z ifadesini unutamam galiba :) hiç beklemiyordum bö yle bir ş eyi demeye ç alı ş tı ama dudakları na ö yle bir yapı ş tı umki cü mlesini bitiremedi bile deli gibi ö pü yordum onu oda ç ok fazla dayanamayı p karş ı lı k vermeye baş ladı .bir yandan ö pü ş ü p bir yandan kapı yı kitlemeye ç alı ş ı yordu sonra elimden tutup banyoya gö tü rdü nası l hangi arada soyduğ unu bile anlayamamı ş tı m bende onu soymak iç in elimi ş ortuna attı m kocaman olmuş tu penisi.ç ı karttı ğ ı mda dahga ç ok bü yü k geldi gö zü me.duş a girdik ama boya benekleri hala ç ı kmamı ş tı .daha sexi gö rü nü yordu.duş tanda ç ı karı p yatk odası mı salonmu dedi cevap vermemem kalmadan salona gö tü rdü beni sı rt ü stü yatı rı p bacakları mı n arası na soktu kafası nı amı mı yalı yordu ama bu kadar gü zel yapabileceğ ini bilmiyordum neredeyse boş alacak gibi oluyordum bir hamleyele alimi penisine uzattı m tuttum ve kendime ç ektim ağ zı ma almak istediğ imi anladı ve dö nü p dilini amı mdan ç ekmeden ağ zı ma verdi altmı ş dokuz yapı yorduk.daha da bü yü mü ş tü penisi ve ucundan akan zevk suları nı tadı yordum.sı cacı ktı .iç ime girmesini bekliyordum ama o sanki yalayarak boş altmak ister gibi bı rakmı yordu amı mı birden yeter artı k lü tfen sok iç ime almak istiyorum onu kö kü ne kadar diye yalvarı r gibi oldum.oda bunu sö ylemeni bekliyordum zaten dedi hı zla dö nü p belimden kavrayı p domalttı beni sanki uzunluğ unu hisstemem iç in yavaş yavaş sokuyordu iş ini gerç ekten ç ok iyi yapı yordu.hepsini almak iç in kı vranı sexmobilhikaye.netternetten izlediğ im pornolardaki pozisyonlar geliyordu aklı ma bir yandanda.yü z ü stü ç evirip amı ma girmeye devam etti okadar hı zlı hı zlı yapmaya baş lamı ş tı ki alev ç ı kacak sandı m ama sü per zevk alı yordum birden durup sağ bacağ ı mı biraz ileriye attı ve iş te bu yaaa bü tü n gü zelliğ i ortaya ç ı ktı amı nı n dedi bö yle sö ylemsi deli etmiş ti bemi bir dakika geç meden boş alacağ ı mı sö yledim biraz geri ç ekip o anı doya doya yaş amama izin verdi resmen ç ok iyi biliyordu gerç ekten iş ini.titreye titreye boş aldı m birkaç saniye bekledikten sonra devam etmesini istediğ im bu sefer be onu sı rt ü stü yatı rdı m ve ü zerine oturdum deli gibi zı plı yordum elini gö ğ ü slerime attı deli gibi sı kı yordu. boş alacağ ı nı hisstetirdi bana hiç yapmadı ğ ı m bir ş eyi yaptı m ona ü stü nden inip ağ zı ma aldı m ağ zı mı n iç ini dö lleriyle doldurdu hepsini yuttum aletinide yalayarak temizledim biraz uzanı p yanı na dinlendim nefes nefese kalmı ş tı k inanı n yazdı kları mdan ç ok fazlası nı yaş adı m o gü n ama yazı lanmaı yor malesef. yanı ndan kalkı p giyinmeye baş ladı m dudakları ma kocaman bi ö pü cü k kondurmak iç in ç ekti beni hem ö pü yor hem ufak ufak ı sı rı klar atı yordu.tekrar tahrik oluyordum ama kocam olacak herif iş ten gelmek ü zeredir gitmek zorundayı m sexmobilhikaye.netten gö rü ş elim arada bir sonra yine gö rü ş ü rü z dedi ve adresini bi kağ ı da yazı p verdi.gider gitmez ekledim hemen.tabi o tekrar boya yapmaya devam etti.birkaç dakika geç meden fincanları n muratı n evinde kaldı ğ ı nı farkettim pencereye gidip seslendim fincanları m orda kaldı diye. gelip al dedi gü lü mseyip yarı n alsam daha iyi olur dedim :) anladı tabii.yarı n bir daha vereceğ im murata sizinde muratla birlikte olmanı zı isterim ama ö nce beni doyurması gerekiiyor tabii :) daha sonra msn adresini veririm sizede. ş imdilik bu kadfar belki ertesi gü n yaptı kları mı zı da yazarı m.
Selam Ben Ayşe, Seni Telefonda Konuşarak Boşaltmamı İstermisin ? Numaram:
00237 800 08 25

Yorumlar

Yorum Yapın!

Aşağıdaki Benzer Hikayeleride Okuyabilirsiniz.

arkaşım bana soktu

benle arkaşım bizim ordaki taşın orda oturuyoduk .. arkadaşım bana dedi gel 31 çekmeye gidelim bende dedim nere gidecez dedi gel işaata gidelim tamam dedim ve giittim sonra 31 çekmye başkadık sonra bana dedi gel benim yarraağımı somur bende senin ben... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

çıldırmanın ötesi (son)

SON KEZ MERHABA ARKADAŞLAR en son esma ile kahvaltıdan sonra zevkin en doruklarına nasıl tırmandığımızdan bahsetmişştim esmayı çılgınlar gibi bir temiz siktikten sonra artık beraber daha hoş vakitler geçirmeye başlamıştık esmanyı duvar dibinde sikere... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

canım halam

herkese selemlar ben izmirden serdar yaşım 17 bu yazdığım hikaye tamamıyla gerçektir.Bu sene sömestır tatilinde halamların yanına gittim kocaeliye halam 38 yaşında etine dolgun gü... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

dul bayanala

ben başımdan gecen bir hikayeyi anlatacağım bir gün bir bayanla cette tanıştım aşağı yukarı 3 ay cet yaptık hama benim isteğim sohbetti neyse bir gün tam cette konuşuyord... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

eşimin hayallerı gerçek oldu

selam aldatanlar okurları biz bundan bir hafta evel yaşadığımız gerçek ama gerçek hikayemizı sizlerle paylaşmak istiyoruz biz kocaelinde yaşıyoruz 40 42 yaşların da çok mutlu evlılığımız var 21 yıllık evlıyız sex hayatımız iyi yanlız karımla benim de... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

okuldaki sikilişim

ben lise de okurken birinden cok hoşlanıyodum çok yakısıklı bi gençtu çok tatlıydı o kadar çok yakısıklıydıki bütün kızlar onun peşindeydi aynı sınıftaydık neyse sözü uzatmayayım ders bostu bende bi ara lavoboya gitmiştim bu gençta benim arkamdan g... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

kilyostaki afet

merhaba sexmobilhikaye.net üyeleri ben 1.90 boyunda normal vücutlu bir adamım.yanlız aşırı derecede seks düşkünlüğüm var .bu yüzden karımla sık sık kavga ederiz.Neyse hikayeme geçeyim.Geçen pazar günü kilyosta pikniğe ailecek gittik.hava baya sıcaktı.yiy... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

amcamı n sexsi gelini

mrb arkadaslar ben 1 78cm boyunda 75kg sı yah saclı mavi gö zlü yakı sı klı bı r gencı m samsun 19 mayı s ü nvstsı nde okuyorum. aslen istanbulluyum orda okul iç in kalı yorum kendı m ev t... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

halamı n kı zı

slm ben d.bakı rdan eren size bası mdan gecen guzel bir anı mı anlatmak istiyorum ben mersinden yeni gelmı stim d.bakı ra amcamlara gelmistim tab ihlamlar falanda misaifrlige gelmiş tiler.gü zel bi sohbetin ardı n ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

 Esmer aşifteyi sikip bir de kameraya alıyor

 Esmer olan aşifteyle yan yana gelen adam iri yarağı çıkartarak kamerayı da kayıt edecek konuma getirir. Seksi şeye bir süre cepten Esmer porno güzeli olan o çılgın afete devasa boyuttaki yarağı bir süre daha sokup esmer güzeli bayana mükemmel ö... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.