Bire Bir Hikayeler kategorisi, kendim hikayesini oku.

kendim

Selam Ben Aylin, Telefonda Seni Bosaltmamı İstersen Beni Arayabilirsin. Telefon Numaram :
00237 800 09 90
Selam ben FATİ H tekirdağ ’da oturuyorum. “ “Ben utangaç bir kiş iliğ e sahip birisiyim.Bir bayanla tanı ş mak iç in ya bir arkadaş ı n daha ö nce tanı ş ı p artı k ondan zevk almayı p seni biriyle tanı ş tı rayı m diyerek tanı ş tı ğ ı m birkaç kadı nla birlikte oldum. Ş imdiye kadar bir elin parmakları nı geç mez hayatı ma giren kadı n sayı sı .Bir bayan bulabilmek iç in uğ raş ı mı n son geldiğ i nokta bu satı rlar. Ö nce kendimi kı saca tanı tayı m 19 temmuz 1971 doğ umlu ş u anda tekirdağ da ç alı ş ı yorum. 175 boy 75 kilo boyunda sporun herdalı nı birim ve yapmaya ç alı ş ı rı m genellikle pop ve fantezi tü rk sanat mü ziğ i dinlerim. Gezmeyi ö zellikle bir bayanla birlikte olmak iç in kilometreleri aş arak gidebilecek kadar ç ı lgı n. Yolda yü rü rken bile yanı ndan geç en bayanlara bakamam. Biri bir ş ey sö ylese yü zü m kı zarı r. Yalnı z daha ö nce yaş adı ğ ı m tecrü belerde ş unu gö rdü m ben kadı nları cinsel anlamda mutlu etmeyi biliyorum. Size bir ö rnek vereceğ im. Bir arkadaş ı m(tarı k) birlikte olduğ u kadı nı n kendisiyle birlikte olmak istemediğ ini ona varsa bir arkadaş ı yla tanı ş tı rması nı istemiş . Tabi beni tanı dı ğ ı iç in ş una bir kı yak yapayı m demiş ve benim telefon numaramı vermiş . Aradı konuş tuk bana sadece tek bir iliş ki yaş ayabileceğ ini ikincisinin olmayacağ ı nı sö yledi. Kabul ettim. Ben bir Pazar gü nü tekirdağ dan yaklaş ı k 80 km olan Ş arkö ye onun evine gittim. Oturduk nası lsı n faslı ndan sonra o bir ş eyler soruyor ben cevaplı yorum. Tabi bende bir heyecan konu bulup bir ş eyler sö yleyemiyorum. Dediki dilinimi yuttun hayı rdı r. Ben heyecanlı olduğ umu bayanlarla konuş urken utanı p sı kı ldı ğ ı mı izah ettim. Oda tamam deyip hadi seviş elim dedi. Tabiki benim istediğ imde buydu. Hemen yatak odası na geç tik. “ “ Zaten hiç kilot giymediğ ini arkadaş ı m sö ylemiş ti. Ben hemen dudakları ndan iş e koyuldum. O herş eye kendisinin yö n vermesini ister gibiydi. Ama ben ona bu ş ansı vermedim. Dudakları nı ö perken bir yandan ü zerindeki ti-ş ö rtü ç ı karttı m. Sü dyende takmamı ş tı . O benden ö nce daha nice erkeğ in hoyratca elleyip kahverengi 1 cm lik tepecikleri emdiğ i memelerini ağ zı ma alı p emerken diğ er yandan bunu ö ğ le bir delirtmem gerekir ki bir daha beni ç ağ ı rmalı . Diye dü ş ü nü rken gö bek deliğ inden geç erek mini eteğ ini kaldı rı p kı lları hafif uzamı ş daha nice yarraklarrı n defalarca siktiğ i yere geldiğ imde bacakları nı iki yana aç mı ş tı . Bendaha ö nce porno filimlerde izlediğ im gibi yavaş yavaş fakat aynı hı zla amı nı yalı yordum. Amı nı yalarken ö nce inebildiğ im kadar gö t deliğ ine kadar yalayı p amı nı n deliğ ine geldiğ imde ise dilimi amı na sokuyorum bu arada burnumla klitorisine masaj yapı yordum. Dil darberimi amı nı n deliğ inden ç ı karı p klitorisine vurmaya baş ladı ğ ı m da ilk orgazmı nı yaş amaya baş lamı ş tı . Bacakları nı n arası na kafamı sı kı ş tı rmı ş daha hı zlı yalamamı istiyordu. “ “ Benim istediğ im zaten buydu. İ lk orgazmı yaş ayı p rahatladı ğ ı nda bacakları iki yana aç ı p değ iş ik bir sitilimin olduğ unu bö yle bir ş eyi her erkeğ in yapmadı ğ ı nı sö yledi. Ş imdi rahatlama sı rası bana gelmiş ti. Beni yatağ a oturttu. Gö mleğ imin dü ğ melerini birer birer ç ı kartı rken dudakları mı vantuz gibi somuruyor boynumu yalı yor kulakları ma kü ç ü k ı slak ö pü cü kler konduruyordu. Sı ra yavaş yavaş aş ağ ı lara doğ ru inmesine gelmiş ti. Pantolonumun kemerini ç ö zü p gü ğ melerini ç ö zerken gö beğ imi,ulaş abildiğ i kadar kası kları mı ö pü yordu. Pantolonumu ç ı karı rken benim ufaklı ğ ı n ü zerinden ağ zı nı geç irirken kafsı nı bulup kü ç ü k bir ı sı rı k atı p aş ağ ı ya doğ ru inip pantolonumu ç ı karı p kilodumuda bir ç ı rpı da ortadan kaldı rdı . Yeni temizlediğ im ve olabildiğ ince ı ş tahla karş ı sı nda duran sikim az ö nceki olanlara dayanamayı p zevk suları ndan birazı nı ucundan dı ş arı ya ç ı kartmı ş tı . Diliyle bir damlası nı bile heba etmeden benim onu ç ı ldı rttı ğ ı m gibi dilini sikimin deliğ ine sokuyor daracı k yaptı ğ ı dudakları nı ağ zı nda kayboluncaya kadar iç ine sokup tekrar ç ı karı yordu. Benim dayanacak takatim kalmamı ş tı . Boş alacağ ı mı sö yledim. Ağ zı na boş almak istersem boş alabileceğ imi sö yleyip bu erkeklerin en ç ok istediğ i ş ey olduğ unu sö yledi. Ben ş imdiye kadar hiç denememiş tim. Kı sı k bir ses olur dedim. Ve inanı lmaz bir ş ekilde bü tü n ihtiş amı yla benim aslan kü kremeye yanardağ gibi fı ş kı rmaya baş ladı ğ ı nda sikimin ucundaki sı zı bir anda dil darbeleriyle rahatladı . Ağ zı na dolan zevk suyunu daha fazla ağ zı nda tutamayı p bir peç eteye boş altı . Ağ zı boş alı nca ilk sö ylediğ i seninki lolipop gibi bir yarrak deyiverdi. Bu seviş menin devamı nda ben iki kere daha amı nı sikerek boş aldı m. O ise tepesine oturup ö zgü rce alabileceğ i zevki ç ı kardı ve gitme zamanı m geldiğ inde herş ey iç in teş ekkü r edip bir daha gö rü ş memek ü zere vedalaş tı k. Yaklaş ı k iki hafta sonra telefonuma ö zel bir ç ağ rı geldi tabiki telefonu aç tı ğ ı mda ş uh bir ses halimi hatı rı mı sorup daha ö nce hiç olmayan ilk defa ikinci kez bir erkekle seviş mek istediğ ini eğ er mü saitsem gelmemi istedi. Hemen iki haftaki yaptı kları m aklı ma geldi demek ki kadı nlar sı radan olmayan değ iş ik sikiş leri seviyordu. Bu hanı mla olan birlikteliğ imiz tam tamı na bir yı l devam etmiş ti. O benim sikimin uğ uru olduğ unu yeni biriyle tanı ş tı ğ ı nı ve evleneceklerini sö yleyip ayrı ldı k. Ayrı ldı ktan bir sene sonrada yine beni arayı p birlikte olmamı zı istedi. Yanlı ş olduğ unu bile bile onunla tekrar birlikte oldum. Ş imdi bu satı rları okuyan benim gibi utangaç veya sadece seviş meyi seven bayan arkadaş lar var ise benimle irtibata geç sin. Beni “ “ email adresime telefonları nı bı rakı rlarsa mutlaka kendilerine cevap vereceğ im. Hepinize gö nlü nce bir yaş am ve her yaptı ğ ı nı z sex’te mutlu olmanı zı dilerim.
Selam Ben Ayşe, Seni Telefonda Konuşarak Boşaltmamı İstermisin ? Numaram:
00237 800 09 90

Yorumlar

Yorum Yapın!

Aşağıdaki Benzer Hikayeleride Okuyabilirsiniz.

ben ve komsu kızı

Ben memlekete yeni geldiğim günlerden birinde bizim apatmanın kiracısı ve kızı bizim eve geldiler.O gün saat epeyce geç olduğunda evlerine    bırakmamı istemişti annem.Bende büyük bir sevinçle kabul ettim.(çünkü kızın beni sevdiğini biliyom... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

kadife tenli 20`lik sarışınım!!!

Herkese merhaba. 36 yaşında, İstanbul’da yalnız yaşayan, bekar bir mühendisim. Daha önce başımdan geçen bir olayı anlatmıştım. Bu da bir diğeri.Bir gün iş çıkışı, “güzel bir şeylere rastlarsam alırım” düşüncesiyle, yaşadığım semte yakın olan kıyafet ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

üniversite güzeli

Merhaba ben holigan adımı boyle bilin:) hasta beşiktaşlıyım o yuzden bana holigan derler; her neyse ben 180 boyunda78 lilo ve 20 yaşındayım gözlerim ela yakışıklıyımdırda.ben universiteye gidiyorum istanbulda evde kalıyorum.bir gün arkadaşlarla evde ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

kara tren

Öğrenciliğimden beri sık sık Eskişehir-Ankara arasında trenle yolculuk yaparım. Üniversitenin ilk yıllarında yol boyunca trende seks konusunda fantezi üretir, hemen her seferinde de tuvalette kendimi tatmin ederek yolculuğu tamamlardım. Okul bitene k... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

bilgisayar dersi verirken..

Öncelikle herkese merhabalar...Ben Kayseriden Onur.. 26 yaşındayım ve bekarım. bazı şirketlerde yöneticilik pozisyonunda çalışmış olmama rağmen şuan işsizim. Bilgisayarda word, excel ve power point dersleri veriyorum. Ailemle yaşadığım için dersleri ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

vater pool

Slm arkadaslar yazmayali cok oldu ama hic sex hikayem olmadi size yazmak icin ama simdi var ve onu size acikliyorum ben bosna hersekten bunu siz yoluyorum umarim begenirsiniz ben okulun vaterpool takiminda kaptaniyim arad en iyi ben    oynu... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

sıcak bir temmuz günü büroda...

Sıcak bir temmuz günüydü. Büroda tek başıma oturmuş yapacak birşey olmadığı için sıkıntıdan patlıyordum. İnternete takılmaya karar verdim. Bir porno siteden ötekine sörf yapmaya başladım. Müthiş güzellikteki kadınların resimlerine baktıkça heyecanlan... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

telefoncu

Merhaba arkadaslar ben viyana`dan akin ben size simdi viyanada telefoncuda yasadigim bir olayi anlatayim. Calistigim yer nedeniyle günde bir cok ülkeden bir cok kisi geliyor calistigim yere telefon etmek icin hepsi icinde ayri ayri fantezi planliyoru... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

tatille birlikte başladı istanbulda bitti

Ben 19 yaşın da hafif esmer yeşil gözlü ve gerçekten yakışıklı biriyim. Bu anlatacağım hikaye okuma değer okulda tanıştığım kız arkadaşımla onların yazlığına tatile gitmiştik. Ailesinin yurtdışına gitmesi üzerine ablası ile evde tek başına kalan ve b... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

komşu kızı ayça-3

Ayçanın yanına çıktım annesinin gittiğini görmüştüsexmobilhikaye.netraba canım müsaitmisin seni becermeye geldim dedim.tabi sen istersinde kendimi becertmezmiyim dedi.odasına geçtik.annenin gittiğini görünce hemen seni sikmek istedim dedim.öpüşmeye başladık hemen ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.