pompacı ydı m pompaladı mm..:)

Selam Ben Aylin, Telefonda Seni Bosaltmamı İstersen Beni Arayabilirsin. Telefon Numaram :
00237 800 08 25
Merhaba hikaye severler daha ö nce sizlerle paylastı ğ ı m Liseli Hatunumm adlı anı mı n tutması ü zerine bi anı mı daha sizlerle paylaş maya karar verdim.. izmitten serdar ben 23 yası ndayı m… hikayeme gelince..askerden yeni geldiğ im sı ralar kriz nedeniyle iş bulmam biraz zaman aldı ve izmit merkez ‘de sonunda petrolde pompacı olarak iş e basladı m ş imdiye kadar yaptı gı m en sevdiğ im tek iş (POMPACILIK)..:)) iş e adepte olmam kı sa zaman aldı ..3 wardiya ç alı ş ı yorduk en sevdiğ im 00:00/08:00 vardiyası nedeni ise herturlu manitanı n petrole dusmesi zaten gece vardiyası nda pek gelen gidenin olmaması bizimde bu anı mı zı yasama fı rsatı nı dogurdu.. gene gecelerden birinde marketci recep ben ve diğ er pompacı arkadaş aykut laflarken napar ederde burda fantezi yaparı z die duslerken recep atladı lafa ::) bu arada recep ve aykut evliler bi ben bekarı m.dostumm ayı psı n istediiğ in kadı n olsun 2 tane warlar ama ben ç aı rsam gelmezler sen bi dene dedi ,sendeki bu ç eneyle sen onları dize getirsin hem kadı nlardan biri senin topragı n artvinli demesiyle benim iş tahı ı m dahada kabardı ve abi dedim zaten 2 aydı r el arabası na ç alı ş maktan ellerim nası r tuttu iyi olur dedim ..ayarlarsan biri benim artvinli senin diyerek anlastı k aykut abi de bizi idare edip gelen giden musterilerle ilgilenecekti plan buydu neyse aldı gı m gibi numarayı cevirdim saat gece 1 gibiydi karsı ma cı kan uykulu bi ses tonuyla efendim ben ayla bende serdar dedim artvinliymiş sin merak ettim aradı m tanı smak istiyorum dedim iyide bu saatimin buldun dedi saatte ne warki kimileri iç in gü n daha yeni baslı o dedim ve ç ok istiyorum seninle tanı smayı seni becermeyi birde toprakmı ssı n dedim hacı hacı yı mekkede toprak toopragı gurbette sikermiş dedim bu gece cı kabilirmisiniz dedim hayı r olmaz bayan misafirim war dedi olsun onuda al gel dedim gelemem dedi ozaman ben geliyorum dedimm yeri ö ğ rendim yer izmitin gü zel semlerinden merkeze yakı n kelavları n mekanı yahyakaptandı orda bi ç orbacı war sahane iş kembe oraya gel dedi gittim aldı m hatunları topragı m ayla 26 yası nda balı k etli kumral ince bel geniş kalç alı dolgun gö guslü bi hatundu diğ eri ise beyza22-24 yasları nda zayı f kara kuru ama ü zerinde kı rmı zı siyah onudaha cekici gö steren transparan bi elbise wardı geldiler yanı ma merhabalastı ktan sonra ayla lafa atladı neo gece gece kafanamı vurdu ne bu acelen dedi yarı nı bekleyemedinmi napiim 2 aydı r abazayı m ellerimi gö sterek nası r tuttular artı k dedim gü lü ş erek bindik arabaya petrolun yolunu tuttuk cı kmadan ö nce petrolde geceleri sehir iç i minubusler olur plana gö re iki minubus arası na yanasmaktı ben ayla arabada diger hatunsa bayanlar tuvaletini gidip marketç i recebi beklemesiydi plan aynen iş ledi ben geldim petrole yanastı m beyza indi giitti bayanlar tuvaletine bense aylayla minubusun arkası na yerleş tim tam iş e baslayacam petrol yogunlasmaya basladı tutturdu ayla bu iş burda olamz ev musait gel gidelim bize hem rahat eder dusumuzu alı rı z.. olur ozaman bekle dedim uzerimdeki hesabı aykuta teslim ettikten sonra biz gittik aylanı n evine aansö re bindiğ imizde yasladı m asansö rü n kabinine dudakları nı ö perek kalç aları sı kmaya basladı m ve 4. katta durması yla toparlandı k iç eri girdik iç eri bi gö z gezdirdikten sonra kimsenin olmadı nı anlar anlamaz sarı ldı m ve ayakta yemeye basş ladı m ohhh bu ne acele ya dedi kudurdum yanı yorumm dedim. soyunduk beraber iki yatak vardı yer yatagı nı tercih ettimm uzandı k sadece iç ç aması rları yla kalmı sken onu yalayarak ç ı karmayı dusunuyordum dudakları nı ve boynunu emerek gö ğ ü slerini avuç ları mı n arası nda yoguruyor sikimi ç amaş ı rları ü zerinden amı na baskı yaparken aylanı n ı slandı gı nı amı nı n sulandı gı nı hisseedebiliyordum sesi solugu deiş ti onu yalayı sı m ve emiş imle gö gü sleri ö yle guzeldiki yus yuvarlak tas gibi ucları sipsivri bir ucunu sı karken digerini diş lerim arası nda ı sı rı p canı nı yakı yordum oda benim saç ları mı okasayarak hadi erkeğ iim soy artı k doldur iç imi demeye basladı ı dur bakalı mm dedim gece daha uzunn ecelemiz ne dedim ve gö gü slerinden asagı ya doğ ru yalayarak ö pü cü kler kondurarak gö beğ ine ve ordan hafif hafif kilodunu sı yı rarak mis kokulu zevkten kavrulmus sı rı l sı klam olmus amcı gı na dil atmamla kendini yukarı dogru kastı ve ellerimden tutup kendine ç ektiii ohhhlayarakk erkeğ iimm negü zel emiyorsun erittinn iç imi diyerekk dudakları nı ı sı rı yordu bense bajakları nı n arası na yerleş miş mis kokulu amcı gı nı dil darbelerimle gevş etirken amı nı n suları gö t deliğ ine sü zü lü ordu ı slanan gö t deliğ ine orta parmagı mı daldı rdı m ve hareket etirrmeden ö ylece amı nı yalamaya devam ettiikç e ç ı ldı rdı beni ustene ç ekmeye ç alı ş ı yor bir an ö nce iç ine almak istiyorr erkeğ iimm hadii doldur gir iç ime diye inliyordu..bende tadı nı cı karmanı n peş indeydim 2 aylı k abazaydı m oldu bittiye getirmek istemiyordum hafif doğ rularak 69 yaptı k o benim 18 cmlik yarragı mı agzı na alı rken sanki amcı gı na giriyormus gibi hissedip zevkten ve heyacandan fazla sü rmeden kası larak geliyorum deediimm ve kası larak ağ zı nı n iç ine volkan gibi patladı mm.. ama hala emmeye yalamaya dewam ediyordu bu beni daha azdı rdı ve deli gibi amı nı yalı yor emiyor adeta amı nı n dudakları nı komple ağ zı mda alı p ç iğ niyordum kendindem geç miş bi vaziyetteydim sikimin ağ zı nda tekrar hareketlenmeye basladı gı nda sı rtustu yatı rı p aylanı n bacajları nı belimde kitlemesiyle ilk ö nce zevten tas gibi olmus sikimin kafası nı aylanı n baldı rları na sü rterek amcı gı nı n dudakları nda iki ileri bi geri yaptı m aylanı n az kendini kasması yla benimkisi hemen yolunu buldu bi ç ı rpı da aylanı n zevkten ş elale gibi ı slanan amcı gı nı n derinliklerinde adete kayboldu ve ö ylece hareketsiz bekleyerek gö hü slerini avuç ladı m ve boynunu yalayarak sert hareketlerle iç inde hı zlanmaya ç ı kartı p cı kartı pp kö klemeye basladı mm artı kk ikimizdee odanı n iç inde adetaa inlemek değ il ç ı ldı rı yorduk omuzları mı tı rnakları yla sı kı yor belimden kavrayı p daha da kendine cekiyor daha cokk sokk erkeğ iimm diye inliyor beni mestt ediyordu bense ü ü stü nde seriye bağ lamı ş pompa makinası gibi pompalayı pp duruyorr yaragı mı tamemen iç inmden ç ı kartı p ç ı kartı p tekrardan kö klü yor gö zlerinin bü yü dü gü gö rebiliyodumm ve geliyorum diyerek iç inden ç ı kmaya hazı rlanı rken kendine ç ekti ve iç ime demesiylee ikimiz aynı anda kası la kası la tirtreyerek soluk soluga bosaldı k ve durup birer sigara iç tik sonrada ilk o dusa girdi bense bekliyordum dur dedim hazı r fı rsat warken bi postada banyoda sikiim tı kladı m dusa kabinin camı na aç tı geliyorum dedim sı gmayı z dedi duvara yaslarsam kucagı mda olursan ö yle guzel sı garı zki dedimm a.q ne gö zun doymazz adamsı n dedi:.:) gö zü m deilde sikiim doymuyor diyerekk sikimi amcı gı na sü rterek tekrar hareketlenmesiyle kucamı aldı m ve kabinin iç inde sı rtı nı fanyaslara dayayarak kucagı mda hoplatmaya basladı m boynumdan kavradı ve kucagı mda zı pları ken o koca gö gü sleri yü zeme ş app ş app diye tokat gibi vuruyordu sanki her zı playı sı ndaa zevkten kaskatı kesildim deli gibi iç ine girip ç ı kı yor omuzları mı zdan asagı da suları n dö kulmesiyle adeta kendimden geç ç iyordumm ayakdaa sikiş inn zevki bi baş kaa vede 3.postanı n olması sebeiyle ç ok uzun surde zatende geç bosalan biriyim yarı m saat kadarda banyoda siktim ve gü rleyerek iç ine bosaldı mm beraber yı kanı p giyindik ve petrolun yolunu tuttuk beyzayı alı p evlerine bı rakacaktı mki beyzanı n orda olmadı nı bizim yoklumuzda petrolun karı stı gı nı duydum. olay beyzanı n tuvalete gitikten sonra recepte peş inden gitmiş sikmiş kadı nı klozetin ü stende sonra serdarlar gitti sizin eve onlar gelene kadar cı kma dı sarı kameraya yakalanmayalı m demiş … recepde karı yı sikerken fazlaca ses cı kardı kları ndan yan tarafı nda bulunan erkekler tuvaletine taksicinin biri saklanı p beklemiş recep tuvaletten cı ktı gı nda taksici bayanlar tubvaletini girip bı cak zoruyla tecavvuz etmis kadı na sonra aykut kadı nı kontrol etmek iç in arka tarafa yö neldiğ inde kadı nı n yarı baygı n halde oldunu gö rmü ş ve taksi tutup evine yollamı s bizde olayı ö ğ renip tekrardan geri dö ndü k aylayı bı raktı m evine kapı da beyza karsı ladı a.q cocugu ü zerimden kaç kiş i geç tii birdaha gelmem ben size dedi sanki benim suç ummus gibi ii geceler deyip petrolun yolunu tuttum tekarr petrole dondugumde saat 5 i gö steriyordu ve mudur uyanmı s olayı duymus camera kayı tları izleyip o geceki calı san ben marketç i recep ve diğ er pompacı aykut arkadsı iş ten cı karı ldı bi am yuzunden iş tende olduk:)) bu da benim ilginç anı ları mdan sadece biri yayı nlanı rsa liselii hatunumm benim baslı klı hikayem gibi daha yeni hikayelerle karsı nı zda olucam iyi gunler bol sikiş li gunlerr…ekleyin gö rü ş elimm Serdar ben ..By Byy..
Selam Ben Ayşe, Seni Telefonda Konuşarak Boşaltmamı İstermisin ? Numaram:
00237 800 08 25

Yorumlar

Yorum Yapın!

Aşağıdaki Benzer Hikayeleride Okuyabilirsiniz.

kendine bir seyler bakıyordu

Merhaba! Günlerden bir pazar günüydü. O gün yine diğer günler gibi sıkıcı geçecek diyordum kendi kendime. Yolda işe giderken acaba    biraz dolaşsam mı? diyordum. Çünkü çalıştığım mağaza saat onbirde açılıyordu ve saat dokuz buçukta ben Tak... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

kız arkdasımın kuzeni

Selam ben Kayseriden katılıyorum aranıza bu ılk hıkayem cok dusundum yazıyımmı yazmıyımmı dıye ama dayanamadım yazdım neyseBenım Alev adında izmirlı bı kız arkadasım vardı cok sexy bısey kalcası fılan dayanılmaz bıseydı ben herhalde bundan guzel bı k... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

önce araladı sonra yaraladı

Mrb 18 yaşında sarışın dolgun kalçalı 1.60.çıtır bir bayanım. Sze hikayami anlatmak istiyorum.Özel bir kursta spor akademisi sınavlarına hazırlanıyordum.O aralar sex hayatım dalgalıydı ilk arkadaşım biraz içine kapanık olduğu için bana hiç ellemiyord... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

offfff o............

Selam ben alev. Size hoş bır hıkayemı anlatmak istedım. Daga dun gece işten eve dondun ve eve gırıp duş almaya kara verdım. O sırada erkek arkadaşımın arkadaşı olan yusuf aradı ve ben de olan bır emanetını almak ıcın ugrayacaklarını soyledı  &nb... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

koca götlü zuhal

İstanbulda yaşayan koca göt ve memelere hasta bir sikiciyim.Lisede Almanca öğretmenim olan Zuhal ile yıllar sonra karşılaşıp yaşadığım olayı sizlerle    paylaşmak istedimZuhal 175 cm boylarında kocaman bir göte ve devasa memelere sahip okul... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

sekreterimi becerdim

slm arkadaslar bu yazacagim hikaye tamamen gercektir.hikayeme söyle baslim iki seneden beri yanimda calisan güzel ve olgun bir bayan calisiyor. kendise 35yasinda ben ise 25yasindayim ilk firmaya geldigi günden beri bu hayallen yasiyordum ve bu son za... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

hayalimdeki yengem

Selam ben can 18 yaşındayım ankarada oturuyorum yengemlerle aynı apartmanda oturuyorum yengem 29 yaşlarında filan beni çoktan beri etkileyen biridir ne zaman onlara gitsem yarram hemen kalkar ve solugubanyoda alırım ben kafaya koymuştum ben bunu sikm... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

haticem..!

Daha önce sizlere Haticemle Arsiv odasinda gecirdigimiz atesli saatleri anlatmıstım umarım unutmamıssınızdır ve uzerinden bir hafta gecmis ve nihayet gunlerden cumartesi olmustu.Sabah uyandigimda geceyi Hatice ile gecirecek olmanin dayanilmaz mutlulu... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

ofiste seks...

Sema ile onun işyerinde tanışmıştık.Benim acilen telefon etmem gerekiyordu ama şarjım bitmişti.Tanımadığım halde sema ya yaklaşarak;-Afedersiniz telefonunuzu alabilirmiyim.Önemli bir telefon açmam gerekiyor ve şarjım yok demiştim.Sema önce şaşkın şaş... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

ah komşu ah

Istanbula yeni taşınmıştık. bir komşumuz vardı yukarı katta birde kızı vardı. Onunla arkadaş olmuştum. benimle çok samimi idi. her sorunumu onun la paylaşırdım bir gün ona çıkma teklifi ettim. o ilk biz arkadaşız dedi ama sonra ısrar edince kabul &nb... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.